Salarisadministratie Spanje

Salarisadministratie Spanje

by Jeroen Oskam

Wil je direct een vraag stellen? Klik hier. Geen kosten

Vooraf: wij kunnen de gehele salarisadministratie, alle arbeidscontracten en gerelateerde onderwerpen voor je verzorgen en je al het werk uit handen nemen.

In príncipe hoef je je hier geen zorgen om te maken. Maar omdat we relatief veel vragen krijgen over de regelgeving in Spanje op dit gebied verstrekken we hier wat meer informatie, zodat als je dat wilt je je vast in kunt lezen. Op deze pagina komen aan bod:

 • CAO regelingen
 • Arbeidscontracten
 • Ontslag
 • Sociale premies
 • Wetenswaardigheden

CAO regelingen

Voor elke sector is een CAO van toepassing die bepalingen heeft die als minimum voorwaarden gelden. Hiervan afwijken mag, maar alleen ten gunste van de werknemer. Bedrijven dienen bij het aanbieden van arbeidscontracten te controleren onder welke CAO regeling de werknemers vallen.

De inhoud van deze CAO’s is, vanuit de werkgever geredeneerd, overigens alleszins redelijk. Er staan minimumsalarissen per funktiecategorie in (die zijn in Spanje niet hoog), minimum aantal vakantiedagen, maximale proeftermijnen, rechten op vrije dagen bij overlijden van familieleden of verhuizingen, enz.

Als je bedrijf formats heeft voor arbeidscontracten die in Nederland en mogelijke andere landen al worden gebruikt, dan dienen deze voor Spanje eerst getoetst te worden op de van toepassing zijnde CAO.

Arbeidscontracten

Spanje kent diverse vormen van arbeidscontracten. Elke vorm heeft een standaardformaat waarin de belangrijkste bepalingen uit de CAO regelingen dienen te worden opgenomen. De meest voorkomende contracten zijn:

 • Vaste contracten
 • Deeltijdcontracten
 • Projectcontracten

Met projectcontracten worden in Spanje geen tijdelijke contracten bedoeld voor een vooraf bepaalde vaste periode, maar contracten die dienen voor een project (bijvoorbeeld bouwcontract) of vervanging (bijvoorbeeld van medewerkers die ziek, zwanger of met vakantie zijn).

Er mag volgens de meeste CAO’s maximaal twee keer een tijdelijk contract worden aangeboden en de totale periode van die contracten mag niet meer zijn dan 12 maanden. Zodra die periode overschreden wordt is er automatisch sprake van een vast contract.

In de praktijk is er om medewerkers toch tijdelijk te kunnen contracteren (om niet direct een vast contract aan te hoeven bieden) een oneigenlijk gebruik ontstaan van de hiervoor bedoelde projectcontracten. In geval van onenigheid zal de rechter vrijwel zeker in het voordeel van de werknemer beslissen en het tijdelijke contract voor vast verklaren. Dit heeft gevolgen voor de ontslagvergoedingen en ontslagen kunnen zelfs nietig worden verklaard. Dit kan leiden tot het alsnog dienen te betalen van salaris met terugwerkende kracht over een aantal maanden en naheffingen van loonbelasting en sociale lasten.

Belangrijk: De hier weergegeven informatie is bedoeld om een eerste inzicht te verstrekken. De arbeidswetgeving is complex en er zijn vele uitzonderingen en regionale verschillen. Een zorgvuldige keuze en opstelling van arbeidscontracten is belangrijk voor de werkgever. Neem steeds in een vroeg stadium contact op met je adviseurs of leg je vraag vrijblijvend aan ons voor.

Ontslag

Het ontslagrecht is in Spanje de laatste jaren belangrijk versoepeld. Contracten kunnen makkelijker beeindigd worden en de ontslagvergoedingen zijn verlaagd. Spanje kent de volgende algemene ontslagvergoedingen:

 • Bij vaste contracten: 33 kalenderdagen per arbeidsjaar
 • Bij economische problemen: 20 kalenderdagen per arbeidsjaar
 • Bij tijdelijke contracten: 12 kalenderdagen per arbeidsjaar

In de regel kan gesteld worden dat arbeidscontracten (ook vaste) altijd beeindigd kunnen worden mits er een vergoeding van 33 dagen per gewerkt (gecontracteerd) arbeidsjaar wordt betaald. Er zijn enkele uitzonderingen zoals ontslag tijdens zwangerschappen (niet toegestaan).

Voor een aantal vastomschreven ‘zwaarwegende oorzaken’ is ontslag op staande voet mogelijk (zoals fraude).

In contracten voor directie en hoger kader personeel kunnen afwijkende (lagere of hogere) vergoedingen worden opgenomen.

Heb je vragen over een bijzondere situatie? Leg je vraag vrijblijvend aan ons voor.

Sociale premies

In Spanje dienen maandelijks sociale premies te worden afgedragen. Deze bestaan uit een werknemersdeel (circa 6,5% van het brutoloon) en een werkgeversdeel (circa 30,5% van het brutoloon). De werknemer heeft dan recht op:

 • Vergoeding gemaakte ziektekosten
 • Werkeloosheidsuitkering
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Pensioenopbouw

Zowel de premies als uitkeringen zijn gemaximeerd. Dit verschilt per functie, categorie, aantal jaren dat premies is betaald, enzovoorts.

Bestuurders (DGA’s) dienen in Spanje ook premies af te dragen, maar worden hier gelijk gesteld aan zelfstandigen. Concreet houdt dit in dat er beduidend minder premie hoeft te worden afgedragen (een vast bedrag van circa 300 euro per maand), maar dat er tevens minder rechten zijn.

Wetenswaardigheden

De proeftermijn in Spanje bedraagt doorgaans 30 of 60 dagen. In een aantal gevallen is 90 dagen mogelijk (afhankelijk van de CAO regelingen).

De opzegtermijn voor werknemers is in Spanje laag. Deze bedraagt wettelijk 15 dagen en is slechts in een aantal gevallen te verlengen.

Het aantal vakantiedagen verschilt per CAO. In de regel is er sprake van 22 of 23 vakantiedagen plus 11 tot 14 verplichte feestdagen (kerst e.d.). Het komt ook nog voor dat er 30 kalenderdagen als vakantiedagen worden gegeven (inclusief de weekenddagen). Dit heeft met de traditie te maken dat veel Spaanse bedrijven sloten gedurende de maand augustus. Tegenwoordig komt dit minder voor.

Werknemers hebben in Spanje recht op minimaal 14 uitbetalingen. In een aantal gevallen zijn dit er meer. Het betreffen doorgaans dan steeds 12 maandbetalingen, vakantiegeld (betaling 13), kerstgratificatie (14) en eventuele extra betalingen uit hoofde van de betreffende CAO regeling. Het is raadzaam om voorzichtig te zijn met het afspreken van maandsalarissen, er kan namelijk verwarring over het aantal betalingen ontstaan. Spaanse werknemers gaan er van uit dat zij een afgesproken maandsalaris 14 keer of meer ontvangen. Bij het afspreken van maandsalarissen dient derhalve direct het aantal betalingen te worden vermeld. Bij het afspreken van bruto jaarsalarissen worden de extra betalingen wel geacht inbegrepen te zijn.

Wij maken het je graag makkelijk

Heb je vragen over de salarisadministratie in Spanje? Vul dan ons vragenformulier in, dit kost je minder dan een minuut.

Heb je al een bedrijf in Spanje en wil je weten hoe wij de salarisadministratie of de hieraan gerelateerde verplichtingen kunnen verzorgen? Vraag dan vrijblijvend direct offerte aan.

Je krijgt altijd een Nederlandstalige contactpersoon.

Je ontvangt binnen één werkdag reactie