Eén aandeelhouder

Eén aandeelhouder

by Jeroen Oskam

Aan vennootschappen (SL, SA) met ‘slechts’ één aandeelhouder (‘sociedad unipersonal’) worden in Spanje een aantal extra verplichtingen opgelegd om voor derden een duidelijk juridisch onderscheid te creëren tussen de SL en de aandeelhouder.

Indien een vennootschap één aandeelhouder heeft is deze verplicht:

(1) Dit te laten registreren bij het Handelsregister, (2) om ‘Sociedad Unipersonal’ te vermelden op alle bedrijfsdocumenten en in alle contracten die worden aangegaan, (3) alle contracten tussen de vennootschap en de aandeelhouder dienen vastgelegd te worden in een registerboek en (4) per contract dient een samenvatting van de aard en condities in de te deponeren jaarrekening te worden vermeld.

Het niet voldoen aan deze eisen leidt tot volledige en onbeperkte aansprakelijkheid van de aandeelhouder en tot het feit dat nakoming van contracten met derden niet meer kan worden afgedwongen.

Afhankelijk van het type onderneming kan het raadzaam zijn om minimaal twee aandeelhouders bij de vennootschap te betrekken.