Volmachten

Volmachten

by Jeroen Oskam

Bedrijven kunnen ook gevolmachtigden aanstellen. Dit dient te gebeuren door bestuurders (of gevolmachtigden die daartoe een volmacht van het bestuur hebben gekregen) en deze dienen notarieel verstrekt te worden. De notariële akte dient vervolgens te worden ingeschreven in het Handelsregister.

De gevolmachtigde hoeft geen directeur te zijn, maar kan ook de bedrijfsjurist, een medewerker van personeelszaken (voor arbeidscontracten) of zelfs een derde zijn.

In geval van buitenlandse bedrijven is het raadzaam om aan de directeur/bedrijfsleider in Spanje beperkte volmachten te geven zodat voor kleinere contracten en aankopen er niet steeds documentatie per koerier naar het moederbedrijf dienen te worden gestuurd. Er kunnen bijvoorbeeld ook banklimieten worden aangebracht. Een dergelijke beperkte volmacht leidt enerzijds tot tijd- en kostenbesparing terwijl voor belangrijkere contracten of grotere geldoverboekingen onverminderd de toestemming en handtekening van de bestuurders nodig blijft.

Een ander voordeel van een beperkte volmacht is dat de gevolmachtigde hierdoor geen ‘volledige handelsbevoegdheid’ verkrijgt. Indien dit wel het geval zou hij in geval van problemen in situatie van bestuurdersaansprakelijkheid terecht zou kunnen komen. Ook voor de gevolmachtigde heeft het derhalve voordelen om de volmachten beperkt te houden.